Info training WCAG2

Info training WCAG2

Wettelijke verplichting WCAG2
Vanaf 23 september 2020 dienen alle websites van alle overheidsinstanties te voldoen aan de toegankelijkheidseis WCAG2. Dit geldt ook voor alle PDF-bestanden die op deze sites te vinden zijn (gedateerd vanaf 23 september 2018*). Let op: om uw website te laten certificeren als ‘digitaal toegankelijk’ moeten alle materialen die via de website zijn te raadplegen of te downloaden , zoals presentaties, Word-bestanden en PDF’s, voor 100% voldoen aan de WCAG2-norm.

*Tenzij PDF-bestanden van voor deze datum nog betrekking hebben op actuele lopende zaken! In dat geval dienen deze oudere bestanden ook toegankelijk te zijn.


Wat is een Toegankelijke PDF?
Een toegankelijke PDF kan door Assistant Technology (screen readers zoals Jaws, NVA) volledig en in de juiste volgorde worden voorgelezen. Daarvoor moet de PDF in de juiste structuur en volgorde gecodeerd zijn met tags. Die tags geven bijvoorbeeld de structuur aan zoals kop, onderkop, inhoudsopgave enzovoort.  Daarnaast moet de PDF voor slechtzienden volledig, en in de juiste volgorde, als tekst weergegeven kunnen worden op het scherm.
Ook moet dan nog rekening worden gehouden met contrast en kleurcombinaties voor kleurenblinden
Als laatste moet de PDF archiveerbaar zijn en daarom voldoen aan de technische eisen van de PDF/A structuur.

Een beetje voldoen bestaat niet.
Een PDF die voor 75% of 80% aan de norm ‘voldoet’ bestaat uiteraard niet: er wordt wel of niet aan de norm voldaan, dus alle genoemde elementen moeten correct zijn.

Hoe maak ik de PDF toegankelijk?
Als u aan de bron werkt met Word of InDesign en vanuit die programma’s de PDF genereert zult u in deze programma’s al stappen moeten ondernemen, Dit kan betekenen dat de huidige structuur niet voldoet om de PDF toegankelijk te maken. U kunt de codes (Tags) al voorbewerken in Word of InDesign, maar u zult altijd later in Acrobat Pro nog aan het werk moeten in de zogenaamde tag- en volgordestructuur. Een ‘knop aanzetten’ om de PDF toegankelijk te maken bestaat dus niet, u dient goede kennis van zaken te hebben van Word en InDesign op het gebied van toegankelijkheid om aan de WCAG2-norm te kunnen voldoen.
Heeft u alleen de PDF en geen origineel bronbestand? Reken dan op zeer complexe en zeer tijdrovende werkzaamheden!

Hoe controleer ik of mijn PDF toegankelijk is?
Vergeet alle gratis (en soms zelfs betaalde) online-checkers maar. Ook de aanwezige controle in Acrobat Pro controleert alleen op de meest minimale zaken. U dient een programma als PAC3 en CommonLook Validator te gebruiken om uw PDF 100% te laten voldoen aan de WCAG2 norm.

Cursus InDesign en WCAG2
In deze training van vier delen van elk drie uur leert u wat u moet instellen in InDesign en welke structuur u moet gebruiken in InDesign om minder werk te hoeven doen straks in Acrobat Pro. Maar let op: u zult altijd nog in Acrobat Pro een hoop werk moeten verrichten achteraf. U leert hoe u uw InDesign document moet opzetten met codes om straks bij het exporteren naar PDF alvast veel voorwerk voor Acrobat te hebben gedaan.
U leert de PDF aan te passen in Acrobat Pro, de nodige codes te bewerken, wat bijvoorbeeld Artefacts, Alt-tekst en Contents items zijn, hoe op te slaan in de juiste PDF/A structuur (dit kan niet vanuit InDesign direct) en hoe te controleren en valideren om 100% aan de WCAG2 norm te voldoen.
De training wordt gegeven door de InDesign-expert Frans van der Geest (Adobe Community Expert en auteur van Handboek InDesign ). U kunt de vier dagdelen zo verdelen als u zelf wilt (avonden, middag, twee dagen enzovoort).
Na afloop krijgt u toegang tot vijftig video’s online die het proces nogmaals laat zien zodat u per onderwerp terug kunt kijken. Daarbij ontvangt u een 24 pagina tellende checklist om af te vinken of aan alle eisen van de WCAG2 is voldaan.
Ook is een video-training Word en Toegankelijke PDF mogelijk.


De training wordt live gegeven via Adobe Connect, MS Teams of Zoom (afhankelijk van de benodigde bandbreedte, Zoom is verreweg het snelste en heeft de beste beeldkwaliteit).
U kunt inloggen met alleen geluid of ook gebruik maken van een webcam (webcam geen vereiste, het is om elkaar even te kunnen zien af en toe). Een headset is aan te raden.

Bij dagtraining:
De training start om 10.00 en het ochtendgedeelte duurt tot 12.30. Het middaggedeelte duurt van 13.30 - 16.15. Tussendoor houden we tweemaal een kleine pauze van 5 - 10 minuten.
Bij dagdelen:
We kunnen de training ook opsplitsen in vier delen van elk drie uur. Bijvoorbeeld tweemaal een ochtend en tweemaal een middag, vier ochtenden, vier avonden enzovoort. Alles is in overleg mogelijk.

Na betaling ontvangt u links naar het te downloaden lesmateriaal dat ook de benodigde software bevat om aan de training te kunnen deelnemen (Adobe Connect, Teams of Zoom, u hoort van tevoren welke app we gaan gebruiken en u ontvangt een handleiding om te kunnen deelnemen).

De software die gebruikt wordt is InDesign 2021 (maar ook eerdere versies tot en met 2018 kunnen indien gewenst worden gebruikt, nog eerdere versies zijn niet geschikt). Ook wordt Adobe Acrobat Pro gebruikt.
Uiteraard is een redelijke kennis van InDesign noodzakelijk.

Omdat we gaan leren aan de strenge eis van WCAG2 te voldoen (het Matterhorn protocol) gaan we verder dan de eenvoudige check in Acrobat! We gebruiken daarvoor PAC3: deze PAC3 applicatie loopt echter enkel op Windows en niet op Mac (we gaan daar wel nader op in tijdens de training).

Na afloop van de training krijgt u toegang tot de complete online video-training Toegankelijke PDF (zie afbeelding hieronder). Dit is een complete training van 47 video's die alle onderwerpen behandelen van de online training. U kunt zo per onderwerp later nog alles terugkijken, u behoudt een jaar lang toegang tot de video's.

De inhoud van de training op een rijtje:

1. Introductie WCAG2
2. Acrobat Pro instellen (deel 1)
3. Acrobat Pro instellen (Deel 2)
4. Acrobat en Tags (Codes)
5. Beginnen in Acrobat: tags maken
6. Beginnen in Acrobat: Lijsten maken
7. Beginnen in Acrobat: Tabellen
8. Beginnen in Acrobat: Artefacts
9. InDesign instellen
10. InDesign en Metadata
11. InDesign en Alineastijlen (Deel 1)
12. InDesign en Alineastijlen (Deel 2)
13. InDesign, Alineastijlen en Tags
14. InDesign en Lijsten
15. Leesvolgorde
16. InDesign en venster Artikelen gebruiken
17. Tagvolgorde versus Leesvolgorde
18. Tabellen (Deel 1)
19. Tabellen (Deel 2)
20. Tabellen (Deel 3)
21. Inhoudsopgave voorbereiden in InDesign
22. Inhoudsopgave en Acrobat Tags
23. Bladwijzers
24. Hyperlinks
25. Kruisverwijzingen
26. Voetnoten
27. Eindnoten
28. Verankerde afbeeldingen
29. Alt-text
30. Artefacts
31. Formulieren voorbereiden
32. Formulieren in Acrobat
33. Formulieren en leesvolgorde
34. Contrast
35. Details in Acrobat
36. Pagina-inhoud en volgorde
37. Valideren in Acrobat
38. Juiste koppenstructuur (H1, H2 enz.) gebruiken
39. Meerdere talen, acroniemen, tabelsamenvattingen
40. Handmatig achteraf een inhoudsopagve (TOC) maken en coderen
41. PDF_UA2 validatie met Preflight*
42. PAC3 Validatie*
43. Complexe tabelkoppen
44. Noten en kruisverwijzingen corrigeren
45. Eigen Preflight Profiel gebruiken
46. CommonLook Validator gebruiken
47. PAC3 versus CommonLook Validator: hyperlinks
48. Kop/voetregels en Form XObjects van InDesign (CommonLook Validator)
49. VIP Reader gebruiken
51. Extra: zeer complexe tabellen
51. Wizzard in Acrobat

U kunt twee voorbeelden vrij bekijken (opent in een nieuw venster):

Les 6: Acrobat en Lijsten
Les 38: Koppenstructuur
Stacks Image 5